Posted on

Begrepp inom factoring

Genom att förstå de olika begreppen inom factoring blir det även lättare att välja rätt kreditbolag för denna tjänst. För det skiljer en hel del mellan kreditbolagen även om det inte ser så ut vid en första anblick.

Factoring

Factoring är ett samlingsbegrepp för tjänsten där fakturor används för att lösgöra kapital för ett företag. Det kan innebära att man väljer att sälja fakturor eller belåna dem. Factoring används idag av ett mycket stort antal företag då det medför flera ekonomiska fördelar.

Sälja fakturor

Att sälja fakturor innebär att kreditbolaget köper upp kundfordringar som ett företag har. När försäljning sker betalas nästan hela fakturabeloppet till företaget som därmed inte behöver vänta in de 30 dagar som kunden ofta har på sig att betala. Kostnaden brukar vara några procent på totala beloppet. Ibland tillkommer även en fast mindre summa per faktura.

De två tydligaste fördelarna med att sälja fakturor från casino utan spelpaus är att företaget får förbättrad likviditet och att kreditbolaget driver in skulden via faktura, påminnelse och inkasso.

Regress

Regress betyder att kreditbolaget har rätten att ”sälja tillbaka” fakturorna till företaget i det fall som kunden inte betalar skulden. I praktiken innebär detta alltså att företaget fortfarande tar kreditrisken. Blir det en kreditförlust är det alltså företaget som belastas av detta.

Om man väljer att sälja fakturor utan regress innebär detta alltså att försäljningen är permanent. Skulle kreditförlust uppstå hamnar denna på kreditbolaget som köpt upp dessa fakturor.

Det kan ses som en fördel sälja fakturor utan regress eftersom man då inte behöver ta kreditrisken. Men det innebär en förhöjd kostnad. Istället för ett par få procent av fakturabeloppet kan det handla om mer än det dubbla.

Belåna fakturor

Om man väljer att belåna sina fakturor kommer man fortfarande äga dem under hela processen. Detta till skillnad mot om man väljer att sälja fakturor. Belåning brukar innebära att en del av fakturabeloppet betalas i förväg och resterande när kunden betalat det fulla beloppet. Det ger alltså inte lika stor förbättrad likviditet som vid fakturaförsäljning.

Likviditet

Likviditet är det kapital som företaget har tillgängligt för att exempelvis betala fakturor, igaming, löner och andra kostnader. Lite förenklat är det pengar som finns ”på kontot”. En orsak att sälja fakturor är just att förbättra och få en jämnare likviditet. Detta genom att kreditbolaget betalar ut fakturabeloppet till företagskontot samma dag som försäljning sker. Istället för att vänta upp till 30 dagar (ibland även längre vid försenad betalning) så får man tillgång till bättre likviditet snabbt. Pengar som därmed kan exempelvis kan användas till inköp av material för ytterligare försäljning.

Fakturaadministration

Fakturaadministration är den tid, och det arbete, som läggs på fakturahantering mot kunder. Man ska skapa fakturaunderlag, faktura samt följa upp att betalning sker, skicka påminnelser osv.

Även fakturaadministrationen minskar om man väljer att sälja fakturor. Detta eftersom hela denna process hamnar hos kreditföretaget. De skickar fakturan och eventuell påminnelse. Det är även de som skickar det vidare till inkasso om så skulle behövas. Vill kunden göra en avbetalningsplan är det fortfarande kreditbolaget som kontaktas.