Posted on

Tips och råd vid köp av gravsten

En gravsten är inget måste men att ha en personlig plats att besöka kan vara otroligt viktigt för anhöriga. Vid en vanlig kist- eller urngrav syns ofta gravstenar som är utsmyckade med namn, datum och ibland andra fina detaljer. Stenen beställs i regel hos en begravningsbyrå, där man också kan få mycket bra tips och råd kring hur man ska tänka med utformning och annat.

För den med kist- eller urngrav

Gravsten är tillåtet för den som har en vanlig kist- eller urngrav. Det är alltså inte ett alternativ för den som begravs i till exempel en minneslund eller askgravlund. Detta är dock något som ens valda begravningsbyrå givetvis har koll på så det är sällan det sker missförstånd kring just detta. Det kan dock vara bra att ha i åtanke om den avlidne lämnat önskemål om att till exempel bli begraven i en askgravlund. Då bör man givetvis respektera det även om man som anhörig hade föredragit en egen gravplats med tillhörande sten.

Tillstånd

För att placera en gravsten vid gravplatsen krävs tillstånd från den aktuella kyrkogårdsförvaltningen. Detta är vanligtvis inget man behöver tänka på själv, utan den begravningsbyrå man har anlitat sköter alltifrån att skicka in ansökan till att se till att stenen kommer på plats. Det kan dock vara bra att känna till eftersom hela processen från beställning till att stenen faktiskt kommer på plats kan ta upp till drygt ett år.

Gravkvarter

Dom flesta begravningsplatser som finns är indelade i flera olika gravkvarter och för varje kvarter finns ofta särskilda bestämmelser kring hur stenen får se ut. Är man osäker på vilken typ av sten som gäller kan det vara bra att besöka just det gravkvarter där gravsättningen ska ske, så att man kan få en bild av vad som kan vara lämpligt och inte. Det gäller både storlek och stil. Givetvis kan man även här få bra tips och råd från sin begravningsbyrå innan man fattar några beslut.

Detaljer

En annan sak att fundera på innan man köper en gravsten är inte bara vad som faktiskt är tillåtet utan också vad man själv föredrar. Namn samt födelse- och dödsdatum är självklara inslag för dom flesta men många väljer också ett gravera in några fina rader hos en begravningsbyrå göteborg. Det kan vara en hälsning, en del av en dikt, ett citat eller något annat som känns viktigt. Även här kan man rådfråga med sin begravningsbyrå om man känner sig osäker på vad som passar och inte. Dom flesta har lång erfarenhet av att hjälpa till att ta fram och designa vackra gravstenar och det kan vara bra med professionellt stöd i frågan.