Posted on

Upptäcka och åtgärda fuktskada i badrum 

Att upptäcka en fuktskada i tidigt skede är oerhört viktigt för att skadan ska minimeras så mycket som möjligt. Därför är det grymt viktigt att hålla god uppsikt över utsatta områden i huset, inte minst i badrummet. Fuktskador är vanligt förekommande i badrummet och därför är det ett rum som är bra att hålla extra koll på. 

Identifiera en fuktskada 

Det är inte alltid lätt att identifiera en fuktskada eller vattenläcka, då skadan i många fall kan vara dold. Av den anledningen är det alltid bäst att arbeta med förebyggande åtgärder, som exempelvis att besikta renoveringar efter de genomförts. Faktum är att många fuktskador uppkommer på grund av misstag vid renoveringar, exempelvis om ett badrum inte har skyddats tillräckligt mot fukt. Förövrigt finns det en del varningstecken du bör vara uppmärksam på, som kan ge dig ett litet försprång att en fuktskada kan vara på gång. 

Avvikande och unken lukt 

Om en avvikande och unken lukt börjar komma fram i ditt badrum, kan det potentiellt vara ett tecken på en fuktskada. I vissa fall kanske det handlar andra faktorer som orsakar lukten, men om lukten inte försvinner kan det bero på en fuktskada. Om du upplever en unken lukt är det därför viktigt att försöka identifiera var lukten kommer ifrån för att kunna utesluta en fuktskada.