Posted on

Bevara ditt testamente säkert

Testamente kan skrivas av flera olika anledningar. Det kan vara för att arvet ska fördelas på ett specifikt sätt men även för att underlätta för anhöriga vid sin egen bortgång. Men vad hjälper det att skriva ett testamente om ingen hittar det – eller om det brinner upp. Välj rätt plats för förvaring så säkras din sista vilja.

Bevara hos begravningsbyrå

Ett av de säkrare alternativen är att låta en begravningsbyrå ta ansvaret att förvara dokumenten. Generellt förvaras de i brandsäkra utrymmen och kan, i vissa fall, även skannas in för att finnas digitalt. Ännu en fördel är att dessa kan nås oavsett var anhöriga bor i landet. Detta genom att dokumenten kan skickas över hela landet. En begravningsbyrå Stockholm som erbjuder detta tar en engångskostnad på 1600 kr för en person samt 2200 kr för två personer att förvara dessa.

Hantering av testamente av en begravningsbyrå är alltid förlagd med sekretess. Anhöriga kan alltså aldrig ta del av dessa dokument förrän personen som lämnat in dem avlidit. Den personen kan även gå till sin begravningsbyrå och begära ut dokumenten för att exempelvis ändra dem eller helt enkelt göra dem ogiltiga.

Byrån som nämns ovan ger ut en kod till de som lämnar in dokumenten. Det är därmed enbart de som har denna kod som kan ta ut dokumenten.Begravningsbyrå Stockholm

I bankfacket

Bankfack är både inbrottssäkra och brandsäkra. Det blir därmed en säker plats att förvara saker och dokument som inte kan förvaras lika säkert i hemmet. Fördelen är därmed säkerheten. Nackdelen är att det kan vara svårt för de anhöriga att snabbt få tillgång till bankfacket efter att en anhörig har avlidit.

I detta fall kan det vara bättre att se till att anhöriga redan har tillgång till bankfacket i förväg. Detta i likhet med att testamentet kan lämnas i hemmet och anhöriga får veta var det finns.

Hemma – men tänk på säkerheten

Testamentet kan även förvaras i hemmet men det är då två saker som bör prioriteras. För det första att flera anhöriga vet var testamentet förvaras. Om de anhöriga vet att det finns testamente men inte hittar detta snabbt efter dödsfallet är risken att önskemål om exempelvis hur begravning ska utföras inte kan följas.

Den andra frågan är säkerheten i hemmet. Vad händer om det börjar brinna? Det absolut bästa är att testamentet förvaras i ett brand- och inbrottssäkert kassaskåp och att flera anhöriga vet om koden.

I motsats mot att ha dem på en begravningsbyrå uppstår inte samma sekretess. Om de anhöriga vet var det finns – kan de även titta på det i förväg.…